AKP 21 yaşında: Hey gidi günler hey…

AKP kuruluş toplantısını yaptığı 14 Ağustos 2001 günü, partinin temel prensiplerini de açıkladı. O gün demokrasiden iktisada, özgürlüklerden adalete, laiklikten önder tanımına kadar söylenen ne varsa bugün tam aksisi noktadayız…

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye’nin 39’uncu partisi olarak kuruldu. Yarın 21’inci yaş günü kutlayacak olan AKP, Bilkent Oteli Konferans Salonu’nda 74 kurucu üye ve partiyi destekleyen bağımsız milletvekillerinin katıldığı programla 14 Ağustos 2001’de görücüye çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın otele girişi, kameralarla salona canlı olarak yansıtılırken, Erdoğan uzun müddet ayakta alkışlandı. Erdoğan yerini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili partinin kabul edildiğine dair belgeyi Erdoğan’a verdi.

Fotoğraf: Depo Photos

Daha sonra, partinin amblemi olan ”Parti amblemli AK Parti” yazılı afiş açıldı. Program, 2 sunucu tarafından okunurken, salonda ”Conquest of Paradise” (Cennetin Fethi) kesimi çalındı.

Öte yandan Tayyip Erdoğan’ın da ortalarında yer aldığı, 13’ünün bayan olduğu toplam 74 üyeden oluşan Kurucular Konseyi üyeleri teker teker özgeçmişleri okunarak tanıtıldı.

Depo Photos

Ardından partinin açıklanmadan evvel, Mustafa Kemal Atatürk ve ülkeye hizmeti geçenler için hürmet duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

DÜNYAYLA BÜTÜNLEŞME İDEALİ…

Programda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, demokrasiyi evvel kendi içinde yaşayacağı ve yaşatacağı belirtilerek, parti içi kontrolün, demokratikleşme ve atılım projesi çerçevesinde oluşturulduğu söz edildi. Partinin unsurlarının hedefi, toplumsal merkezin, siyasetin merkezine taşımaya yönelik olduğu tabir edilen programda, ”Yani kendini unutmadan, dünyayla bütünleşmeyi ülkü edinmiştir. Devlet sisteminin işlemesini kolaylaştırırken, toplumsal alanı geniş tutmayı hedeflemektedir. AK Partinin birinci prensibini, ulusal bütünlüğümüz ve cumhuriyetimizin ayrılamaz yasasının teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası belirliyor” denildi.

Depo Photos

Açıklanan programda, bu çerçevede, TBMM tarafından onaylanmış Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Mukavelesi dokümanlarının de temel referans kabul edildiği söz edilerek, şunlar kaydedildi:

UZLAŞMACILIK

”AK Parti’nin söylemi, kültürel bağlarımızı biçimlendiren toplumsal pahalar ile üniversal pahaları de data kabul eden sade, dengeli, yeni ve gerçekçidir. Diyaloga açıktır, uzlaşmacıdır.

Genelden demokrasi gayesi ile yola çıkan AK Parti’nin örgütlenme prensibi bir birinci oluşturuyor. AK Parti, en alt kademesinden genel liderine kadar Türkiye’de vazife müddetini sonlandıran birinci partidir. Örgütlenmede ayrımcılığı kabul etmez. Her türlü gelişmeye açıktır.

Depo Photos

İNTERAKTİF DEMOKRAT LİDER

Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğin şuurunda olan, lakin, partiyi liderlik sultasına dönüştürmeyen bir yapı ile siyasi hayata ”merhaba” diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başkanı demokrat ve interaktiftir. İştiraki ve kolektif karar almayı benimser. Açık, inanılır, dengeli ve unsurludur.

EN GENİŞ ÖZGÜRLÜK VAADİ

Ak Parti, temel hak ve özgürlükleri mümkün olan en geniş sonlar içinde temel kabul eder. Toplumsal özgürleşmenin temelini kişisel özgürlüklerde arar. Temel hak ve özgürlüklerde gerçekçi olmayı gaye edinir.

Din ve vicdan, niyet, söz ve teşebbüs özgürlüğünü vazgeçilmez prensipleri olarak kabul eder. Din olgusunu toplumu ayrıştıran değil, bütünleştiren bir olgu olarak görür.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hukuk anlayışını, toplu olarak birarada yaşamanın ortak garantisi olarak hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığı oluşturur. Adaleti yalnız yargı kararlarının sözü konusunda değil, bunların toplum ve devlet hayatında bütün faaliyetlerdeki gözetilmesi gereken bir unsur olarak da benimser.

YEREL İDARELER GÜÇLENMELİ

AK Parti demokrasiyi bir siyaset biçimi, idare ve kontrol biçimi olarak görür. Toplum mutabakatına dayalı demokratik bir Anayasa’nın oluşturulmasını benimser. Demokrasiyi tüzüğünün vazgeçilmez bir unsuru olarak, prensipli ve ahlaklı bir siyasi faaliyet göstermeyi taahhüt eder.

Devlet bağlantılarında itimat aslına dayalı, hakları savunmayı hedefleyen Adalet ve Kalkınma Partisi, küçük ancak lakin güçlü bir devlet modelinden yanadır. Lokal idarelerin güçlendirilmesi yanlısıdır.

Depo Photos

LAİKLİK DEMOKRASİNİN TEMİNATIDIR

Hak, adalet ve özgürlükleri merkez alan demokratik, laik bir hukuk devletini savunur. Laiklik, demokrasinin teminatıdır. AK Parti, laikliği her türlü dini inanç karşısında devletin tarafsızlığı olarak görür. Laiklik, bireyi değil, devleti sınırlayan bir anlayıştır. Ayrıyeten laiklik toplumsal barışın temel prensibidir.

Ekonomik gelişimin kaynağı ve maksadı olarak insanı temel alan Adalet ve Kalkınma Partisi, piyasa iktisadından yanadır. Globalleşmenin risklerini, yararlarıyla dengelemeyi emeller. Devleti, iktisattaki işleri düzenleyici, denetleyici olarak tanımlar. Üreten iktisat için kaynakların bilgiye, teknolojiye, yeniliklere dayalı olarak seferber edilmesini ister.

FARKLILIKLARI ZENGİNLİK OLARAK KABUL EDER

Toplumsal pahalara ve geleneklere saygıyı, ulusal kültürün sevilmesini, toplum içindeki farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesini ve çoğulculuğu, toplumsal refahın geliştirilmesini, gençlerin ve bayanların toplumsal hayatta daha aktif hale getirilmesini ana toplumsal prensipleri olarak benimser.

DİNİ EĞİTİMİ BİREYLERİN KENDİ İSTEKLERİNE BIRAKIR

Hiçbir ayrım ve kısıtlamaya tabi tutulmadan herkesin yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitim almasını amaçlar. Her türlü değişim ve gelişime açık bir eğitim sistemini öngörür. Özgür ve sorgulayıcı bir eğitimden yanadır. Dini eğitimi şahısların kendi isteklerine bırakır. Eğitimde özelleştirmeden yanadır. Sıhhat hizmetlerinin hızlı yerine getirilebilmesi için mahallileşme ve özelleşme yanlısıdır. Kamusal ve özel kesimin ortak olabilecekleri mahallî sıhhat şirketleri kurulmasını formül olarak benimser.”

Fotoğraf: Depo Photos

HÜZMELER SİLSİLESİ

Programın okunduğu salondaki platformun gerisine ”Aydınlığa açık, karanlığa kapalı” yazılı bir afiş yerleştirilirken, salonun sağında ve solunda Atatürk’ün fotoğrafı asıldı.  Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım toplantısı sonrasında parti ambleminde bulunan ampule ait soru üzerine, ”Türkiye’nin aydınlanması için en yüksek watt hangisi ise ona gereksinimimiz var” dedi. Ak Parti’nin bu ampulle aydınlığa açık, karanlığa kapalı olduğunu kaydeden Erdoğan, ampulün etrafındaki 7 okun Türkiye’deki 7 bölgeyi söz ettiğini söyledi. Erdoğan, ”7 bölgeyi de bu noktada aydınlatacak bir hüzmeler silsilesine sahip daima aydınlık diyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir