Vakıflar Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile personel alımı! Temizlik görevlisi, şoför, güvenlik görevlisi

Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 2020 KPSS(B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın 107 Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, 97 Dayanak Çalışanı (61 Paklık Vazifelisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 kontratlı işçi alınacaktır. Pekala müracaat kuralları neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen kuralları taşımak.

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 • Başvurunun son günü prestijiyle aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

 • ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve özel koşullarda belirtilen puan tiplerinden minimum puanı almış olmak.

 • Görevini yapmaya pürüz beden ve akıl sıhhati ile pürüzü bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sıhhat şurası raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 18. unsurunda belirtilen “özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli sıhhat şurası raporunun aşağıda belirtilen konuları da içermesi gerekmektedir;

 1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık yahut kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

 2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine pürüz teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

 3. Göz: Görme manisi yahut gece körlüğü olmamak,

 4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına mahzur teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

 5. Sağlık Konseyi Raporu uzunluk ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken misyondan yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak.

 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak.

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

 • Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen dokümanları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontratı yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1- Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Muhafaza, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Müdafaa yahut Güvenlik önlisans programlarının rastgele birinden mezun olmak,

2- Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı özel güvenlik vazifelisi kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için doküman tesliminde ve hizmet mukavelesi imzalanması sırasında evrakın geçerlilik mühletinin dolmamış olması gerekir.)

3- Bu konumda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış yerde vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak.

4- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- 2020 yılı KPSS imtihanından (P93) puan cinsinden en az 60 puan almış olmak.

6- Misyonunu devamlı yapmasına pürüz beden ve akıl sıhhati ile manisi bulunmamak.

7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan kuralları taşımak ve bu husus mucibince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

8- Erkeklerde 170 cm’den, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak ve uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 20’den fazla yahut az olmamak, (Örneğin;175 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

ŞOFÖR-1

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 2020 yılı KPSS imtihanından (P94) puan cinsinden en az 60 puan almış olmak.

4- En az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

5- Bu konumda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış yerde vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak.

ŞOFÖR-2

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 2020 yılı KPSS imtihanından (P94) puan tipinden en az 60 puan almış olmak.

4- E sınıfı şoför dokümanına sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi prestiji ile yeni tip C sınıfı şoför evrakına sahip olmak)

5- Psikoteknik dokümanına sahip olmak.

6- SRC4 evrakına sahip olmak.

7- Bu konumda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış yerde vardiyalı sistemde çalışmaya pürüz durumu olmamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Paklık hizmetlerinde vazife yapmaya mahzur rastgele bir hastalığı bulunmamak.

3- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- 2020 yılı KPSS imtihanından (P94) puan cinsinden en az 55 puan almış olmak.

5- Gereksinim halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış yerde vardiyalı sistemde çalışmaya mani durumu olmamak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE VAKİT YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18/07/2022-29/07/2022 tarihleri ortasında alınacaktır.

Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut öbür yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar yalnızca bir vilayet ve tahsil durumuna nazaran bir durum için müracaatta bulunabilecek olup, tercih ettiği vilayet için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla vilayet yahut nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan müracaat evresinde bu evraklar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri evraklar ayrıyeten yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat aktüel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek biçimde özel güvenlik vazifelisi kimlik kartlarını ve Özel Kaideler Kısmında belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sıhhat kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” kısmındaki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

Şoför durumuna başvuran adayların şoför dokümanlarını (Şoför-2 için başvuracakların SRC4 evrakı ve Psikoteknik kıymetlendirme evrakını de yüklemeleri gerekmektedir) “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” kısmındaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir