İstanbul Tabip Odası: ‘Giderlerse Gitsinler’ Diyenleri Unutmuyoruz

HABER: EDDA SÖNMEZ – KAMERA: SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Tabip Odası (İTO), bu seçimlerin ülkenin yazgısını belirleyecek değere sahip olduğunu vurgulayarak “Meslektaşlarımızı 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerde oy kullanmaya ve seçim sonuçları katılaşana kadar oylarına ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Meslektaşlarımızın farklı siyasi eğilim ve tercihlere sahip olduğunu biliyoruz ve anlıyoruz. Lakin tercihlerini yaparken bu 20 yılda yaşadıklarımızı unutmamalarını bekliyoruz. Unutmuyoruz. ‘Doktorların eli hastaların cebinde’ diyenleri unutmuyoruz. ‘Doktor Efendi periyodu bitti’ diyenleri unutmuyoruz. ‘Ben hekimlere iğne yaptırmam. Adamı felç ederler alimallah’ diyenleri unutmuyoruz. ‘Giderlerse gitsinler’ diyenleri unutmuyoruz” açıklamasını yaptı.

İstanbul Tabip Odası İdaresi, “Seçimler ve Doktorlar: ‘Giderlerse Gitsinler’ Diyenleri Unutmuyoruz” sloganıyla, 14 Mayıs seçimlerinden beklentileri ile taleplerini basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hacer Ayşen Yavru tarafından okunan basın açıklamasında, tüm doktorlar 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanmaya ve seçim sonuçları katılaşana kadar oylarına ve sandıklara sahip çıkmaya çağrıldı.

Ülkeningeleceği açısından14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin büyük ehemmiyet taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“BU SEÇİMLER 20 YILLIK BASKICI ‘TEK ADAM REJİMİ’NİN OYLANACAĞI BİR REFERANDUM OLACAK: Türkiye on gün sonra seçimlere gidiyor. Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılacak bu seçimler birebir vakitte ‘Yüzyılın Seçimi’ olacak. Öte yandan bu seçimler yirmi yıllık AKP iktidarının; 20 yıllık emek, tabiat, bayan, LGBTİ+ düşmanı siyasetlerin, 20 yıllık baskıcı ‘Tek Adam Rejim’nin oylanacağı bir referandum olacak. İstanbul Tabip Odası olarak ülkemizin kaderini belirleyecek bu seçimleri son derece önemsiyoruz ve bütün meslektaşlarımızı 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerde oy kullanmaya ve seçim sonuçları katılaşana kadar oylarına ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Meslektaşlarımızın farklı siyasi eğilim ve tercihlere sahip olduğunu biliyoruz ve anlıyoruz. Lakin tercihlerini yaparken bu 20 yılda yaşadıklarımızı unutmamalarını bekliyoruz.

EMEĞİMİZİ DEĞERSİZLEŞTİRENLERİ, MESLEĞİMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRANLARI UNUTMUYORUZ : Unutmuyoruz: ‘Doktorların eli hastaların cebinde’ diyenleri unutmuyoruz. ‘Doktor Efendi periyodu bitti’ diyenleri unutmuyoruz. ‘Ben hekimlere iğne yaptırmam. Adamı felç ederler alimallah!’ diyenleri unutmuyoruz. ‘Giderlerse gitsinler!’ diyenleri unutmuyoruz. Emeğimizi değersizleştirenleri, mesleğimizi itibarsızlaştıranları unutmuyoruz. Sahip çıkıyoruz. Ülkemize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Mesleğimize, mesleksel bağımsızlığımıza, meslek onurumuza sahip çıkıyoruz. ‘Herkese eşit, fiyatsız, nitelikli sağlık’ şiarımıza sahip çıkıyoruz.”

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hacer Ayşen Yavru, taleplerini şöyle sıraladı:

“- Emeğin kıymetinin bilindiği çağdaş, laik, demokratik bir ülkede eşit, özgür, barış içinde, kardeşçe bir ortada yaşamak istiyoruz.

Bütünüyle kamucu, toplumcu ‘Başka Bir Sıhhat Sistemi’ istiyoruz.

Uzun yıllara dayanan eğitimimizin; 24 saatlik nöbetlerde, polikliniklerde, acillerde, ameliyathanelerde ağır çalışma şartlarında tükettiğimiz hayatlarımızın, emeğimizin, mesleğimizin karşılığını istiyoruz.

İnsanca yaşayacağımız fiyat, insanca çalışma şartları istiyoruz.

“ŞEHİR HASTANELERİ HEMEN KAMULAŞTIRILMALIDIR”

Bir Dünya Bankası-Uluslararası Para Fonu-AKP üretimi olan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan derhal ve külliyen vazgeçilmelidir.

Sağlığı ticarileştiren, sıhhat hizmetlerini metalaştıran, eşit, fiyatsız, nitelikli sıhhat hizmetinin önündeki öncelikli mani olan sıhhatteki bütün katkı-katılım hisseleri ve ek fiyatlar kaldırılmalıdır.

Sağlık hizmetleri prime dayalı genel sıhhat sigortası yerine genel bütçeden finanse edilmeli, sıhhat hizmet sunumu ile finansmanı birleştirilmelidir.

Aşı ve ilacın kamusal olarak üretimi ve dağıtımı sağlanmalıdır.

Sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için TTB tarafından hazırlanan Sıhhatte Şiddet Yasası ivedilikle çıkarılmalıdır.

Birinci basamakta ‘sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi’ devrinde olduğu üzere bölge/nüfus tabanlı, grup hizmetine dayanan sisteme geçilmeli, aile doktorları ve aile sıhhati elemanları devlet memuru statüsüne geçirilmelidir.

– Sağlık Bakanlığı hastanelerinin her türlü takım ve altyapı eksikleri giderilmelidir.

– ‘Kamu-Özel Ortaklığı’ modeliyle kurulan ‘Şehir Hastaneleri’ ivedilikle kamulaştırılmalıdır.

“TIP FAKÜLTELERİ HASTANELERİ ÖZERK HALE GETİRİLMELİ”

– Tıp fakülteleri hastaneleri ekonomik, yönetimsel ve akademik istikametten özerk hale getirmelidir.

-Hekimler ortasında dayanışma yerine rekabete yol açan, hekimlik uygulamalarını değersizleştiren, hastaları “puan”a dönüştüren “performansa nazaran ücretlendirme” sisteminden vazgeçilmelidir.

Sağlık Uygulama Bildirimi’nde yer alan ve yurttaşların sıhhat hakkını engellemenin yanı sıra doktorların mesleksel ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

Hekimlerin tedaviyi düzenlemesine yönelik bütün düzenlemeler, Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin iştiraki ile ve bilimsel çalışmalara dayalı olarak yapılmalıdır.

“HER TÜRLÜ ESNEK-KURALSIZ FAZLA ÇALIŞTIRMA VE ANGARYAYA SON VERİLMELİDİR”

Kamu sıhhat kurumlarında her tıp esnek-kuralsız fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmelidir.

Özel sıhhat kurumlarında çalışan tabiplerin sözleşmelerinde Türk Tabipleri Birliği taraf olarak kabul edilmeli; işten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği’nin müsaadesine bağlı olmalıdır.

İşçi sıhhati alanının ‘Ortak Sıhhat Güvenlik Birimleri/OSGB’ler yoluyla ticarileştirilmesine son verilmeli; işyeri tabiplerinin eğitim, atama ve fiyatlarının belirlenmesinde Türk Tabipleri Birliği yetkili olmalıdır.

Hekimleri, sıhhat çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde sevgisiz, hürmetsiz, küçük düşürücü telaffuzlara son verilmelidir.

“ÜCRET ARTIŞLARI EMEKLİ OLAN DOKTORLARA DE YANSITILMALIDIR”

Hekim fiyatları, iş garantili tek bir işte çalışarak yaşamaya, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmeli; fiyat artışlarının hala emekli olan doktorlara yansıtılması sağlanmalıdır.

‘Tıbbın alternatifi olmaz’ gerçeği göz önünde bulundurularak çağdaş tıp tersi her türlü şarlatanlık yasaklanmalıdır.

Sağlıkta 20 yıldır ‘liyakate nazaran değil, sadakate göre’ yapılan bütün atama ve misyonda yükseltmeler iptal edilmelidir.

Sağlık ortamlarımızdaki her türlü dinci gerici düzenleme ve uygulamalara son verilmelidir.

Biliyor ve inanıyoruz ki meslektaşlarımız ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için her vakit olduğu üzere 14 Mayıs günü de gereğini yapacaklardır.”

Kaynak: ANKA / Siyaset

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir