Bozcaada’nın doğa harikası koyu Habbele’de duvar çalışması yargıdan döndü

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da tabiat olağanüstüsü Habbele koyunda gabion duvarı çalışmaları yargıdan döndü. Mahkeme Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Tabiat Varlıklarını Müdafaa Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan projede otel sahiplerinin talepleri doğrultusunda uygulama yapılmasında kamu faydası görmedi ve alana mahsus olmayan materyallerle kıyının doğal hoşluklarının bozulduğu tespit edildi. Mahkeme komitesinin projeyi uygun bulan kararını iptal etti.

Doğa olağanüstüsü Habibe koyunda Bertiz otelin önünde kıyıya gabion duvarı ve birtakım çalışmalar yürütüldü. Bozcaada forum üyeleri çalışmaları protesto etti ve çalışmalara karşı yıllardır gayret ediyor. Bölge sakinleri çalışmaları şikâyet etti ve derhal durdurulmasını istedi. Bölge sakinlerine gelen karşılıkta Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Tabiat Varlıklarını Müdafaa Bölge Komisyonu’nun projeyi uygun bulduğu anlaşıldı. Bozcaada Forumu üyeleri Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açtı. Üyeler dilekçelerinde Bozcaada’nın bütünü ile doğal sit alanı olduğunu anımsatarak kararın hukuka karşıt olduğunu belirtti ve kararın iptalini istedi. Çanakkale 2. Yönetim Mahkemesi’ne bakanlık hususla ilgili savunma verdi. Savunmada kelam konusu alanın 3. Derece Doğal Sit alanında kaldığı tabir edilerek bölgede toprak kaymasının meydana geldiği ve hazırlanan gabion duvar projesinin toprak kayması sebebiyle kıyıda meydana gelen bozulmaların önüne geçilmesi gayesiyle uygun bulunduğu anlatıldı.

‘Kıyılarda kamu yararı’

Mahkeme kararında Anayasanın ‘Kıyılardan yararlanma’ unsuruna vurgu yaparak kıyı ve kıyı şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu faydası gözetildiğine dikkat çekti. Kararda eksper raporuna da yer verildi. Raporda özetle kelam konusu alanın büyük bir kısmının imar planlarında park olarak tanımlandığına dikkat çekilerek kelam konusu duvarların kıyı şeridinin birinci 50 metrelik kısmında teraslar halinde yapıldığı belirtildi. Terasların yapıldığı alanda doğal bitki örtüsünün büyük ölçüde değiştiği vurgulanan raporda alana yapılan müdahalenin kıyı ile birlikte kıyı şeridinin doğal özelliklerini değiştirdiği ve alana mahsus olmayan materyallerin doğal görünümü değiştirdiğinin altı çizildi.

‘Otelin devamı’

Raporda dikkat çeken tespitler ise özetle şöyle:
“Mevcut uygulamanın kamusal alanı tanımlayan bir kullanım olmadığı, yapılan uygulamanın tümüyle otel kullanımının devamı olarak formlandığı görülmektedir. Alanın planda park olarak tanımlanması kıyı ve imar mevzuatına uygundur. Bu alanın doğal özelliklerini kaybetmeden kamu kullanımına açık planlanması-tasarlanması ve korunması ise muhafaza kurulunun, uygulama manasında da belediyenin sorumluluğundadır. Komite kararı sonucu ortaya çıkan fiili durum alanın doğal sit olarak korunması kararının uygulanamaması ile sonuçlanmıştır. Dava konusu kararın etkilediği alanın komite kararı temel alınarak değiştirilmesi ve otel sahiplerinin talepleri doğrultusunda uygulama yapılması kamu faydası sağlamamaktadır. Sıralanan nedenlerle komite kararının alanın doğal özelliklerinin korunmasına katkı sağlamadığı, plan kararı imar ve kıyı mevzuatına uygun olsa da kurul kararının kamu faydasına, planlama unsurlarına ve müdafaa amaçlarına alışılmamış bir sonuca neden olduğu kanaati oluşmuştur.”

‘Komisyonun vazifesi korumak’

Raporu dikkate alan mahkeme kararında gabion duvarı projesinin kıyı şeridinin birinci 50 metrelik kısmında beş sıra olacak biçimde yapıldığı, alanın park alanında kaldığı, alanın doğal özelliklerini kaybetmeden kamu kullanımına açık planlanması-tasarlanması ve korunmasını sağlamanın müdafaa komitenin vazifesi olduğunu vurguladı. Mahkeme, Muhafaza Bölge Kurulu kararında kıyı mevzuatına, müdafaa karar ve maksatlarına, kamu faydasına uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak kararı 9 Şubat’ta oy birliğiyle iptal etti. Karara itiraz yolu açık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir