2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve maksatlar belirlendi.

Türkiye iktisadına ait gaye ve siyasetlerin yer aldığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın onaylanmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve maksatlar belirlendi.

YIL SONU ENFLASYONDA YÜZDE 65 TAHMİNİ

Buna nazaran, büyüme için bu yıl gerçekleşme iddiası yüzde 5 olurken, iktisadın Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı iddia edilirken, gelecek yıl sonu amacı yüzde 24 oldu.

Cari süreçler istikrarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023’te eksi yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği iddia edildi.

İŞSİZLİKTE 2023 SONU GAYESİ YÜZDE YÜZDE 10,4

Programa nazaran, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10,8 olması beklenirken, gelecek yıl sonu maksadı yüzde 10,4 olarak kayıtlara geçti.

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği, gelecek yıl ise 265 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

İthalatın ise bu yıl sonunda 360 milyar dolar olacağı, 2023’te 345 milyar dolara gerileyeceği, böylelikle dış ticaret açığının gelecek yıl için 80 milyar dolar olarak gerçekleşeceği varsayım edildi.

CARİ SÜREÇLER İSTİKRARINDA GÜZELLEŞME BEKLENTİSİ

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na nazaran, gelecek yıl güç ithalatında kademeli düşüş ve seyahat gelirlerinde artış beklentisiyle birlikte cari süreçler istikrarında güzelleşme yaşanması hedefleniyor.

Başta jeopolitik tansiyonlar ve mali sıkılaştırıcı siyasetler olmak üzere global gelişmelerin dış talep üzerinde yaratacağı baskılayıcı tesirin, yılın kalan periyodu ve gelecek yıl ihracatında ivme kaybına neden olabileceği bedellendiriliyor.

Bununla birlikte, ihracatta yeni pazarlara erişim, memleketler arası seviyede ticaret müzakerelerine etkin iştirak üzere konuların yanı sıra pazar hissesi giderek artan hizmetler bölümü ihracatı üzere alanlarda hayata geçirilen uygulamalar sonucunda cari süreçler istikrarında gelecek devirde güzelleşme yaşanması öngörülüyor.

Turizm faaliyetlerinde nitelik ve nicelik bakımından gelişimin sürdürülmesiyle birlikte seyahat gelirlerindeki artış eğiliminin devam etmesinin cari süreçler istikrarı bakımından olumlu bir öge olarak ön plana çıkması bekleniyor.

ENERJİ İTHALATINDA AZALIŞ EĞİLİMİ

Ayrıca halihazırda yüksek seyreden emtia fiyatlarında mümkün gerilemeler, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ve yenilenebilir güç kapasitesinin artırılması sonucunda dış ticaret açığının değerli bir ögesi olan güç ithalatındaki muhtemel azalış eğiliminin de cari süreçler istikrarında düzgünleştirici bir tesir yaratacağı öngörülüyor.

Programa nazaran, yüksek teknoloji içeren eserlerin Türkiye’de daha fazla üretilerek ihraç edilmesini sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli siyasetler uygulanacak, dış ticarette yeşil dönüşüm kavramı merkeze alınarak, Yeşil Mutabakat Hareket Planı’nda yer alan amaçlara yönelik uygulamalar hayata geçirilmeye devam edilecek.

2023 yılında, dış talebin bir evvelki yıla nazaran daralması sonucunda ihracat artışındaki ivme kaybına karşın, güç ithalatında kademeli düşüş ve seyahat gelirlerinde artış beklentisiyle birlikte cari süreçler istikrarında güzelleşme yaşanması öngörülüyor.

Cari süreçler istikrarındaki düzgünleşme sonrasında dış finansman ihtiyacında azalış yaşanacağı iddia ediliyor. Ayrıyeten cari süreçler açığının finansmanında uzun vadeli direkt yabancı yatırımların hissesinin artırılması hedefleniyor.

2023 yılında ihracatın yüzde 3,9 artarak 265 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 4,2 azalarak 345 milyar dolara ulaşması ve böylelikle dış ticaret açığının 80 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl seyahat hareketliliğinin artmasıyla seyahat gelirlerinin 45 milyar dolar düzeyine yükselmesi, hizmetler istikrarının ise 58 milyar dolar fazla vermesi iddia ediliyor.
Söz konusu varsayımlar altında cari süreçler açığının 2023 yılında 22 milyar dolar düzeyine gerilemesi, böylelikle cari süreçler açığının GSYH’ye oranının ise yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

ORTA DOĞU İLE ALAKALAR GÜÇLENDİRİLECEK

Afrika açılımı çerçevesinde Afrika ülkeleriyle olan diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilgiler daha da güçlendirilecek, Türkiye ile bölge ülkeleri ortasında dış ticaret hacmi artırılacak.

Orta Doğu bölgesinde yer alan ülkelerle mevcut diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel alakaları güçlendirilecek, bölge ülkeleriyle dış ticaret hacmi geliştirilecek. Fas, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt ve Umman ile karma ekonomik kurul (KEK) toplantıları gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan, Irak, Katar, Mısır, İran, Ürdün ve Tunus’a yönelik bakan seviyesinde ziyaretler yapılacak.

Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle mevcut diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilgiler güçlendirilecek, bölge ülkeleriyle dış ticaret hacminin artırılması sağlanacak.

Dünya Ticaret Örgütündeki müzakerelere etkin iştirak sağlanarak, Türkiye ismine adil rekabet ortamı yaratacak kuralların belirlenmesine çalışılacak. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir