KKTC Dışişleri Bakanlığı: Loizidou’nun Taşınmaz Mal Komitesi’ne Başvurarak Tazminat ve Takas Talep Edebileceği Tutumumuz Kabul Gördü

KKTC Dışişleri Bakanlığı, “AİHM’in Loizidou kararının incelenmesi sürecinde Taşınmaz Mal Komitesi Kanunu’na nazaran, Loizidou’nun dava konusu mülklerinin iadesinin mümkün olmadığı, lakin ismi geçenin TMK’ya müracaat ederek, tazminat ve takas talep edebileceği tarafındaki tavrımız Komite nezdinde kabul görmüştür. Böylelikle, Rum idaresinin Loizidou kararına atıfla yıllardır iadenin gerçekleşmesi istikametinde yaptığı propagandanın ne kadar mesnetsiz olduğu ortaya çıkarken, tazminat ve takas seçeneklerinin mülkiyet taleplerinin karşılanmasındaki aktifliği bir defa daha teyit edilmiştir. Bu karar, bir kere daha ülkemizin milletlerarası hukuka uygun bir mülkiyet rejimi tesis ettiğini göstermektedir” açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, dün Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi’nin kabul ettiği Loizidou-Türkiye davasına ait karar hakkında yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Rum Kesiti’nin Türkiye’ye karşı AİHM’de kazandıkları birinci mülkiyet davasıyla ilgili Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi’nin kontrolü sürecine son verildi. Mahkeme kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi Loizidou davasında Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiği kararını verdi. Açıklama şöyle:

“Avrupa Kurulu Delegeler Komitesi’nin insan hakları bahisli 1443 sayılı toplantısı, 20-22 Eylül 2022 tarihlerinde Strazburg’ta gerçekleştirilmiştir. Kelam konusu toplantıda IV. Rum ve Loizidou kararları ele alınmıştır. Delegeler Komitesi, 22 Eylül 2022 tarihinde AİHM’in Loizidou kararına yönelik, ülkemiz tarafından alınan tedbirleri aktif ve kâfi bularak, incelemeyi kapatmıştır.

Bilindiği üzere, Kıbrıslı Rumların mülkiyet hak argümanlarını pahalandırmak gayesiyle 2005 yılında oluşturduğumuz Taşınmaz Mal Kurulu, AİHM’in 2010 yılında açıklanan Demopoulos ve müteakip kararlarıyla faal bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmektedir. Alınan bu kararla, Komite Loizidou kararının incelemesini kapatarak TMK’nın aktifliğini bir defa daha teyit etmiştir. TMK, ülkemizdeki mülkiyet tertibine uygun olarak hak sahibi olanları koruyarak, Rum müracaat sahiplerinin tazminat, takas ve iade taleplerini pahalandırmak suretiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun formda devalar üretmektedir.

AİHM’in Loizidou kararının incelenmesi sürecinde TMK Maddesi’ne nazaran, Loizidou’nun dava konusu mülklerinin iadesinin mümkün olmadığı, lakin adıgeçenin TMK’ya müracaat ederek, tazminat ve takas talep edebileceği istikametindeki tavrımız Komite nezdinde kabul görmüştür. Böylelikle, Rum idaresinin Loizidou kararına atıfla yıllardır iadenin gerçekleşmesi istikametinde yaptığı propagandanın ne kadar mesnetsiz olduğu ortaya çıkarken, tazminat ve takas seçeneklerinin mülkiyet taleplerinin karşılanmasındaki aktifliği bir kere daha teyit edilmiştir. Diğer bir deyişle, alınan bu karara nazaran, TMK Kanunu’na uygun bir biçimde verilecek tazminat ve takas kararları iade kararı kadar geçerlidir.

Bu karar, bir defa daha ülkemizin milletlerarası hukuka uygun bir mülkiyet rejimi tesis ettiğini göstermektedir. Münasebetiyle, Kıbrıslı Rumların ülkemiz hudutları içerisinde bulunan mülklerine ait taleplerinin adresinin TMK olduğu aşikardır.

Komite içerisinde siyasi saiklerle hareket eden Rum tarafı ve bilinen destekçileri, her ne kadar Loizidou kararının incelemesinin kapatılmasını yıllardır geciktirse de, bugün alınan karar olumludur.

Aynı toplantıda mülkiyet haklarına ait IV. Rum kararının ilgili başlığının kapatılmaması ise, bilinen çevrelerin teknik değil, siyasi gailelerle hareket ettiğini göstermektedir.

Makamlarımız, bugüne kadar olduğu üzere, bundan bu türlü de milletlerarası insan hakları standartlarını gözeterek adımlar atmaya devam edecektir.”

LOİZİDOU DAVASI NEDİR

Titina Loizidou, 19 Mart 1989’da KKTC’nin tanınmamasından ötürü Türkiye’ye karşı mülkiyet davası için AİHM’e başvurdu. AİHM’in pilot dava olarak seçtiği Loizidou davası 18 Aralık 1996 yılında karara bağlandı ve Türkiye’nin Loizidou’nun mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmedilmişti.

KKTC’de 2005 yılında Taşınmaz Mal Komitesi (TMK) kuruldu. Lakin Rum kısmı, 2010 yılında AİHM tarafından da Rumlar için aktif bir iç hukuk yolu olarak tanınsa da Bakanlar Komitesi’nde bunu kabul etmiyordu.

Mahkeme kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi dün Lozidiou davasında verdiği kararla TMK’nın Rum kısmının müracaatları için faal bir iç hukuk yolu olduğuna hükmetti.

Kaynak: ANKA / Şimdiki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir